Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Orienteringsmøde til Menighedsrådsvalg 2020 og Menighedsplejens Årsmøde

Dato
Tirsdag d. 18. august 2020, Kl. 18:00 til kl. 19:30

Den 15. september 2020 afholdes valg til Menighedsrådene i alle Danmarks kirker. På orienteringsmødet kan du høre, hvad det betyder for DIN kirke. Du kan høre om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, om de kommende opgaver, om datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Du kan også finde ud af, om det måske var noget for dig at sidde i rådet?

Ved samme lejlighed afholdes Menighedsplejens Årsmøde

Der vil blive serveret lidt til maven og ganen undervejs.

Dagsorden for orienteringsmødet:

1) Velkomst v menighedsrådets formand

2) Valg af dirigent

3) Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.(Beretningen findes på kirkens hjemmeside og på kirkens kontor)

4) Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsråd og debat.

5) Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende årsbudget

6) Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7) Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til mr.

8 Afklaring af, hvem der evt. måtte være interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

 

Dagsorden for Maglegaard Sogns Menighedsplejes årsmøde

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning (Beretningen findes på kirkens hjemmeside og på kirkens kontor)

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

4. Budget for indeværende regnskabsår

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år)

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor (i lige år)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til formand for menighedsplejen Mette Born Djurhuus på mbdj@km.dk