Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vision og mission

MESSIASKIRKEN

Vores vision og mission er et redskab for arbejdet i menighedsrådet og for kirkens medarbejdere. Desuden er det en måde at synliggøre menighedsrådets tanker og idéer over for sognet.

Der er tale om et dynamisk redskab, og derfor skal det løbende tilpasses. Vi håber, at vores vision og mission samt vore særlige indsatsområder vil være med til at skabe engagement og dialog om, hvad vi vil i sognet.

 

VORES VISION

Kirken skal være forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv på et kristent grundlag.

 

VORES MISSION

Forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

Fejre gudstjenesten og sætte rammer om mærkedage i vores liv: Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Gøre kirken nærværende og aktiv i vores hverdag.

Udfolde og styrke fællesskaber gennem åbenhed, engagement og næstekærlighed, forankret i den kristne tro.

Øge kendskabet til kirken og dens virke, så flere ser og bruger de mange muligheder, kirken tilbyder den enkelte og fællesskabet.

 

 

VORES SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

  • Alle skal føle sig godt modtaget
  • Kirken og menighedshuset skal være et trygt samlingspunkt
  • Formidle viden om kristendom i en nutidig sammenhæng
  • Reflektere over gudstjenesten og de kirkelige handlingers indhold og form, og være åbne for fornyelse
  • Skabe og styrke omsorgsfulde og åbne fællesskaber, som giver plads til undren, eftertænksomhed og livsglæde
  • Tiltrække flere, som ønsker at deltage i kirkens nuværende aktiviteter og medvirke til at skabe nye
  • Flere får kendskab til og deltager i kirkens kulturelle, musiske og andre arrangementer
  • Sikre et velfungerende arbejdsmiljø for præster, medarbejdere og frivillige, samt et tillidsfuldt samarbejde mellem disse og menighedsrådet.