Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Messiaskirkens Menighedspleje er en juridisk selvstændig forening indenfor Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Foreningens formål er at varetage diakonale opgaver overfor primært sognets beboere – enkelpersoner såvel som grupper – samt at forestå sociale og kulturelle aktiviteter, som en markering af at kirken også er et sted, hvor vi tager os af hinanden.

Menighedsplejens arbejde finansieres af tilskud fra Maglegårds Sogns Kirkekasse, tilskud fra Lilli Zingels Fond, tildeling fra det offentlige, tildeling fra andre fonde, indtægter i form af arv og gaver, samt kollekter fra kirken.
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges således:
3 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år (2 vælges I lige år, 1 I ulige år)
2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer for 1 år ved den årlige konstituering.
Sognets præst(er) med mindst 50 % ansættelsesgrad er fødte medlem(mer) af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 26. november 2020 af:

Mette Born Djurhuus (formand)

Michael Henriques (næstformand)

Kirsten Sørensen (kasserer)

Else Secher (menigt medlem)

Mette Gylche er valgt af menighedsrådet blandt rådets medlemmer

Gudrun Kock er valgt af menighedsrådet blandt rådets medlemmer

Kirsten Magnussen (suppleant)

Satu Transø (suppleant)

Torben E. Lund (revisor)

Finn Magnussen (revisorsuppleant)


Dokumenter:

Menighedsplejens årsberetning 2020

Referat af Menighedens Årsmøde 31. marts 2019
Præsternes beretning 2019
Organistens beretning 2019

Menighedens Årsmøde i Maglegårds Sogn

Maglegårds Sogn afholder Årsmøde 6. juni 2021 efter højmessen

Efter højmessen den 6. juni afholder menigheden i Maglegårds Sogn det årlige møde for menigheden. Her vil menighedsråd og menighedspleje orientere om det forgangne år i Messiaskirken og se fremad. I forbindelse med mødet vil der være grillpølser og fadøl i haven.
 

Ønsker man, at et emne skal på dagsordenen til mødet, bedes man sende det til sognepræst Mette Born Djurhuus på mbdj@km.dk senest 30. maj.