Musikgudstjenester

Musikgudstjenester med Messiaskirkens Koncertkor

Messiaskirkens koncertkor er kirkens store kantori bestående af ca. 60 sangere, som i 2017 har fejret korets 60 års jubilæum. Koret har gennem årene været ledet af kun tre forskellige organister. Koret ledes af kirkens organist og kantor, Krisztina Vas Nørbæk, og traditionen tro medvirker koret ved juleaftens gudstjenester, kyndelmissefejringen, konfirmationerne og ved høstgudstjenesten samt enkelte andre særgudstjenester.
I 2019 kan koret opleves ved gudstjenester på følgende datoer:

Søndag den 15. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Messiaskirken

Messiaskirkens Koncertkor er åbent for tilgang af nye medlemmer.
Kontakt korets dirigent på kvn@messiaskirken.dk eller 20 88 92 50.

 

Gospelgudstjenester

Messiaskirken er begavet med et stort og energisk gospelkor,
Gentofte Gospel Choir. Koret øver i Messiaskirken hver tirsdag aften.
Det består af 130 sangere, under ledelse af Claus Christensen.
Fire gange årligt medvirker de ved en af kirkens gospelgudstjenester. 
I 2019 på følgende datoer:

Tirsdag den 24. september kl. 20.00 Gospelgudstjeneste

Tirsdag den 12. november kl. 20.00 Gospelgudstjeneste

 

Ophavsret: