Menighedsrådet

Menighedsrådets medlemmer efter konstitueringen den 28. november 2019:

Valgte medlemmer:

Formand:
Per Rinck-Henriksen
Rebekkavej 59, 2. th, 2900 Hellerup
40 83 98 50

Næstformand og kasserer: 
Laust Sørensen
Strandvejen 229 B, st tv, 2920 Charlottenlund
40 14 99 08

Kontaktperson og kirkeværge:
Johnny Frost Andersen
Nydamsvej 28, 2880 Bagsværd
40 11  93 14  • kirkevaerge@messiaskirken.dk

Karen Schur 
Strandvejen 229 A, 2 tv,  2920 Charlottenlund
21 24 11 01 

Margrethe Floryan
Parkvænget 1, 2920 Charlottenlund
mf@Messiaskirken.dk

Torben E. Lund
Damsbovænge 13, st tv, 2500 Valby
36 16 82 47
gcv659@alumni.ku.dk

Erik Holtegaard
Maglemosevej 26, 2920 Charlottenlund
21 73 36 82

Magnus Galbo Jacobsen
Ahornsgade 12 4 th, 2200 København N
27 13 84 99

Mette Gylche
Howitzvej 9, 3. tv., 2000 Frederiksberg
21 22 44 12

Kirkens sognepræster (fødte medlemmer):

Mette Born Djurhuus
mbdj@km.dk

Helene Reingaard Neumann
hrn@km.dk


Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret):
Krisztina Vas Nørbæk
kvn@Messiaskirken.dk

Formand for valgbestyrelsen
 

Se dagsorden for kommende møde samt referater af menighedsrådsmøderne her

 

Ophavsret: